MasterSkills je nastao kao odgovor na sve veće potrebe i zahteve kompanija da u svojim timovima zapošljavaju ljude koji vladaju znanjima i veštinama, neophodnim za savladavanje najtežih izazova koje pred njih stavlja savremeno poslovanje, izazov stalnih promena i situacionog liderstva. Ekspertski tim trenera, sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji i radu sa ljudima, pojedinačno i grupno, pruža temeljnu poslovnu edukaciju, kroz obuku i treninge koji slede sve pretpostavke modernog menadžmenta i najnovijih dostignuća menadžerske teorije i prakse.
Dobri menadžeri se ne rađaju, već stvaraju, kroz iskustvo i rad na sebi (jer ne možemo upravljati drugima ako prethodno ne naučimo da upravljamo sobom), odnosno kroz stalnu edukaciju, treninge, usavršavanja. Znanja se mogu usvojiti, a veštine se mogu naučiti – naši eksperti vam u tome mogu pružiti odgovarajuće sugestije. I dobar menadžer uvek može biti još bolji u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli izvršavanja ciljeva.
Menadžer izvršava ciljeve – lider kreira ciljeve, ima viziju. Moderan lider je senzitivan za emocije, jer je oblikovanje korporativne kulture i ponašanja zaposlenih sada u prioritetima izjednačeno sa monitoringom finansijskog poslovanja.
Treneri MasterSkills-a imaju rešenja za kompleksnost efikasnog poslovnog vođenja.

POSEBNOSTI

Obuka se posebno prilagođava potrebama polaznika svake kompanije i fokusira se na potrebe i postavljene ciljeve. Kroz dobro osmišljene radionice i originalan pristup uvežbavanju, koji sve vreme okupiraju pažnju i animiraju polaznike, teorijska znanja se lako usvajaju i mogu se primeniti odmah. Ove radionice, interaktivnog tipa, podrazumevaju akciono vežbanje, živu komunikaciju, pokretanje emocija u savladavanju poslovnih izazova, kako u okviru samog tima, tako i u odnosima sa poslovnim partnerima i klijentima.

O nama

Proces učenja i savladavanja novih veština započinje procenom iskustva uz diskusiju i refleksiju. Svaka naučena veština se uvežbava i tako dolazi do pozitivne promene i novih rezultata.

Omogućeno je praćenje primene znanja i veština u periodu nakon obuke i procena uspešnosti svakog pojedinca, nakon šest meseci a polaznici dobijaju mogućnost da, po završetku svakog treninga, ocene svoje trenere.

TRENERI

zoran ilic MG-1lik

Dr Zoran Ilić
Trener i kouč
Profesionalni trener, kouč i psihoterapeut. Osamnaest godina radio kao psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i u Klinici za stres. Vodi edukativne grupe kao i radionice iz primene metoda rada u grupi i role play metoda više od 20 godina kao i interaktivne treninge menadžerskih veština u velikim kompanijama. Završio Erickson College International. Član editorial borda američkog univerzitetskog časopisa Conflict and Health kao i EMCC European Mentoring and Coaching Council i ICF International Coach Federation, senior adviser Evropske Banke za obnovu i razvoj- EBRD, ekspert za naplatu potraživanja u nekoliko banaka za ceo Balkan. Predavač Pragme i Mokrogorske škole menadžmenta

O nama

Vera Ilić
Trener i kouč
Osnivač i izvršni direktor MasterSkills Centra za edukaciju, konsalting i menadžment. Više od 15 godina radila kao direktor u velikim kompanijama. Ekonomista, NLP practioner i član EMCC-a, European Mentoring and Couching Council-a kao i ICF International Coach Federation. Završila Erickson Coaching College International  i vodi koučing sesije na ruskom jeziku.

O nama

Vladimir Majstorović
Trener i kouč
Profesionalni trener i direktor Srma Consultinga. Tokom poslednjih 12 godina ostvario uspešnu saradnju sa 512 firmi iz regona. Svakodnevno u prodaji i/ili treningu i koučingu prodavaca. Tehnika koju primenjuje u prodaji je Relationship Selling. Znanje o prodaji je stekao radeći u Kanadi, a nakon toga 5 godina je rukovodio prodajom i korisničkim servisom u Mobtelu. Neprekidno se usavršava posećujući treninge i prateći rad najboljih svetskih konsultanata, prilagođavajući njihove metode specifičnosti domaćeg trežišta. Član EMCC European Mentoring and Coaching Council-a i International Coaching Federation-a

PO ČEMU SMO POSEBNI?
O nama

  • VOLIMO DA UČIMO Od najboljih
  • U toku treninga – od svih
  • Od sebe – Najbolje se uči – predavajući

1. STRAST I ENTUZIJAZAM
O nama
Sve što radimo – radimo s entuzijazmom i posvećeno ljudima i njihovim emocijama ili ne radimo uopšte

2. KREATIVNO
O nama
Kreativno – interaktivno, učesnici treninga uče jedni od drugih, a ne samo od nas. Nema dva ista trreninga. Na team buildingu u okviru postojeće strukture kreativno i spontano dolazimo do praktičnih rešenja aktuelnih izazova.

3. ZABAVNO, DUHOVITO
large-group-successful-people-celebrating-7235295
Znanje prenosimo kroz priče, metafore, anegdote, icebreakere u opuštenoj atmosferi. Snimamo filmove za treninge i sa treninga, naročito sa team buildinga.

4. PRILAGODLJIVOST
Prilagodjavanje
Sve što radimo na poslu može da se primenjuje i kod kuće. Integrišemo elemente facilitacije, koučinga, psihoterapijskih modaliteta i apliciramo najbolje i nove praktične

5. PRAKTIČNOST
praktičnost
Ispitujemo potrebe pre no što dizajniramo trening i uključujemo alate koji su, odmah sutradan nakon treninga, primenljivi na poslu.

6. KOUČING KAO STIL ŽIVOTA
2
Stimulišemo emocionalnu inteligenciju, fokusirani smo na rešenje – soluciju, pozitivni stil razmišljanja i okrenuti budućnosti i zdravom životu. Reči su važne i pozitivan stav se može naučiti. Važan deo naše misije je uvođenje koučinga kao stila rukovođenja – snaga je u osnaženju drugih. I učenje na treningu je lakše uz koučing

7. TIMSKI KOUČING
A_majestic_line_of_Emperor_penguins,_Antarctica
Timski koučing i timski rad objedinjujemo kroz team building radionice

8. ISKUSTVO
iskustvo
25 godina rada sa menadžerima, psihijatrijskog iskustva i rada sa ljudima. Što smo stariji i iskusniji to smo mekši u mekim veštinama, jer najbolje se uči – predavajući.

9. INTEGRATIVNO
24508_2551a
Integrišemo sva znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, psihologije, i zdravog života, dizajna i moramo reći i psihoterapijskih modaliteta kao što su NLP, REBT, psihodrama (roll play, zamena uloga), EMDR, koučing (individualni i timski)