Individualni koučing – 45minutne sesije bisnis i lajf koučinga za razvoj na srpskom, ruskom i engleskom jeziku od strane koučeva koji su završili Eriksonov koledž u Vankuveru.

Timski koučing sesije timskog koučinga sa vašim timovima u kojima se dovodi u sklad individualni, timski i kompanijski ciljevi, misija banke stavlja u pogon, problemi preokviruju u ciljeve i stvaraju akcioni planovi