Kome je namenjen?

 • Svima koji se boje i stide da: pitaju, traže ono što im pripada, odbiju da rade ono što ne žele i koji sopstvene potrebe potčinjavaju potrebama drugih.
 • Svima koji osećaju da zbog nedostatka samopouzdanja i samoinicijative imaju probleme u poslu i interpersonalnim odnosima.
 • Svima koji su skloni da iz potencijalno frustrirajućih situacija beže umesto da ih konstruktivno rešavaju, ali i onima koje u tome sprečava ljutnja ili čak preveliki bes koji može da se iskaže ili se potiskuje.

Kako biti asertivan?
Sadržaj

 • Razlika između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja i prednosti asertivnog ponašanja
 • Testiranje i analiza sopstvenog stila u ponašanju
 • Sticanje uvida u razloge za sopstveno (ne)asertivno ponašanje
 • Tehnike za postizanje asertivnosti
 • Asertivni Ja govor-usvajanje i analiza sopstvenih i tuđih prava na određeno ponašanje
 • Vežbe i preporuke za sticanje samopouzdanja u iskazivanju sopstvenih potreba (Umeti reći: Ja hoću!)
 • Vežbe i preporuke za sticanje samopouzdanja za suprotstavljanje drugima, iskazivanje neslaganja i odbijanja (Umeti reći: Ne!)
 • Kako se nositi kada nas drugi odbiju i ne postignemo svoj cilj (Umeti podneti poraz)

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Asertivni ljudi umeju da koriste svoja prava, uspešno izražavaju svoja osećanja, umeju da traže ono što žele, jasno iznose svoje gledište i tako brane svoj integritet, iskreni su i direktni uz uvažavanje drugih.

 • Razumevanje i iskazivanje sopstvenih potreba i poštovanje potreba drugih su osnova za dobru poslovnu klimu i dobre međuljudske odnose. Menadžeri koji se asertivno ponašaju produktivniji su, lakše ostvaruju svoje ciljeve, ostavljaju utisak odgovornih ljudi, puni su samoinicijative, sigurni su u sebe i pouzdani su tako da ih  i drugi tretiraju sa mnogo više poštovanja. Takođe, otporniji su na stres  i frustrirajuće stimuluse što sve dovodi do bolje kontrole sopstvenog ponašanja.

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
12 -16