Kome je namenjen?

 • Liderima koji često vode sastanke
 • Liderima  koji žele da nauče kako da pomognu svom timu da postigne sinergiju i uspeh, povećaju produktivnost i usluže bolje svoje korisnike
 • Trenerima koji žele da upotpune svoje znanje facilitacije kao osnove timskog rada

Kako efikasno voditi poslovne sastanke?

Sadržaj

 • Razlike grupe i tima, 8 tipova timova
 • Pomažuće i oštećujuće ponašanje u timu
 • Teški ljudi u grupi i timu
 • Tehnike vođenja poslovnih sastanaka, planiranje, formiranje agende, kritična prva dva sastanka
 • Posvećenost, opservacija, slušanje, parafraziranje, postavljanje pitanja u grupi
 • Redukovanje konflikta u timu
 • Donošenje odluka u timu i rešavanje problema (metod «riblje kosti» , matriks prioriteta
 • Komprehenzivni model  timskog rešavanja problema

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Uspešan lider je uspešan vođa tima, a za uspešno vođenje grupe ili tima je neophodno znanje grupne dinamike pomoći članovima tima da iz sebe izvuku svoje maksimalne potencijale..

Trajanje
2 dana
Br. Part.
12 – 16