Kome je namenjen?

 • Profesionalcima menadžerima čiji se posao odvija u dinamičnom okruženju i koji shvataju da znanje  komunikacijskih veština određuje uspešnost posla. Peter Drucker, stručnjak za menadžment, smatra: „Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što se ne govori.“
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine u poslovnom i privatnom životu

Tajne uspešne komunikacije

Sadržaj

 • Osnovni principi komunikacije i vrste komunikacije
 • Prepreke u komunikaciji
 • Komunikacijski stilovi
 • Loša i dobra komunikacija
 • Aktivno slušanje, postavljanje pitanja, davanje feedbacka-pohvala i kritika
 • Vođenje sastanka
 • Neverbalna komunikacija (oči, gestovi, rukovanje, prepoznavanje laži, raspored sedenja, optimalna distanca…)
 • Pisana  i drugi oblici komunikacije (E-mail, telefon, izveštaji, memorandumi…)
 • Komunikacija sa teškim klijentima i članovima tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Komunikacija i kooperacija predstavljaju suštinu uspešnosti svake organizacije

 • Naučićete kako da aktivnim  slušanjem poboljšate komunikaciju, kako da na postavljeno pitanje dobijete odgovor «DA», dajete konstruktivan feedback i tako poboljšate motivaciju svojih saradnika i postanete omiljen lider
 • Obratite veću pažnju  na neverbalne poruke i upravljate njima
 • Otkrijete neke tajne pisane komunikacije

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
3 -16