Kome je namenjen?

 • Namenjen je top i srednjem menadžmentu u biznisu i javnom životu, onima koji u okviru posla pregovaraju sa klijentima, upravnim odborima, rukovodiocima i čija produktivnost zavisi od uspešnog pregovaranja.

Veštine uspešnog pregovaranja

Sadržaj

 • Uvod u metodologiju pregovaranja- problemi tokom pregovora i vrste pregovora
 • Stilovi pregovarača
 • Elementi pregovora i tok pregovora-5 faza pregovaranja
 • Priprema pregovora: ljudi, interesi, opcije, odlučivanje
 • Korišćenje neverbalne komunikacije
 • Greške u pregovaranju, opcije za rešenje i prepreke
 • Pregovarački saveti, trikovi sa nezgodinim pregovaračima
 • Pronađite svoju BATNU!
 • Simulacija pregovaračkog procesa

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Pregovaranje predstavlja kreiranje okruženja, gde zajednički rad vodi razrešenju povoljnom za obe pregovaračke strane, do win-win solucije.

Trajanje
2 dana
Br. Part.
12 – 16