Izađite iz kutije-kreativno rešavanje problema

Kome je namenjen?

 • Namenjen je top i srednjim menadžerima i omogućava rešavanje kako jednostavnih, svakodnevnih, tako i teških problema na kreativan način
 • Svima koji u poslovnom i privatnom okruženju imaju teškoće u donošenju pravovremenih i pravilnih odluka

Donošenje odluka

Sadržaj

 • Proces donošenja odluka (8 koraka)
 • Tipovi problema i stilovi odlučivanja
 • Millerova pravila u donošenju odluka
 • Simon-ov model donošenja odluka (inteligencija, dizajn, izbor, implementacija i pregled)
 • Naučni i SDLC model (System Development Life Cycle)
 • Brainstorming – individualni i grupni
 • Racionalni, intuitivni i senzitivni stil donošenja odluke
 • Praktični alati za donošenje odluka i kreativno rešavanje problema

Koristi za Vas i Vašu organizaciju
Svi smo mi donosioci odluka, donošenje odluke je centralna aktivnost ljudi.
»Dobro» donošenje odluka započinje sa konsekutivnim, svrsishodnim strateškim procesom razmišljanja.

 • Trening će omogućiti naučni pristup uspešnom donošenju odluka jer nema slađeg uspeha od novog uspeha, a uspeh se postiže samo rešavanjem problema
 • Trening daje i mogućnost proširenja svojih kreativnih kapaciteta dajući praktične alate za rešavanje problema individualno i u timu

Trajanje
2 dana
Br. Part.
12 -16