Kome je namenjen?

 • Namenjen je top i srednjem menadžmentu u biznisu i javnom životu i omogućava upoznavanje sa osnovnim karakteristikama uspešnog lidera, umetnosti motivisanja radnika, pravljenja razlika između couchinga, savetovanja i mentorstva.
 • Profesionalcima menadžerima čiji se posao odvija u dinamičnom okruženju
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom i privatnom životu

Lider sa 5* i veštine koje se ne uče na fakultetu

Sadržaj

 • Šta je liderstvo?  Da li se lider rađa ili stvara?
 • Liderstvo vs. Menadžment
 • Najbitnije odlike lidera, diskusija o liderima
 • Stilovi liderstva i  situaciono liderstvo
 • Vizija i misija kompanije i kako je preneti sa entuzijazmom
 • Deset pravila dobrog liderstva
 • Uzroci lošeg liderstva
 • Umetnost motivisanja radnika
 • Kako se postaviti kao šef?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju
Ovde ćete naći odgovore na pitanja koja svaki menadžer treba da zna u svom svakodnevnom radu, kako da unapredite svest o sebi i od menadžera postanete lider i kako da podelite svoju viziju sa radnicima, da budete omiljen lider, a Vaš tim maksimalno produktivan, kako da prilagodite svoj stil situaciji i situaciju svom liderskom  stilu

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
3 -15