Kome je namenjen?

 • Namenjen je top i srednjem menadžerima i omogućava predviđanje i razumevanje rada u svome timu
 • Svima koji u okviru timskog rada žele da poboljšaju i maksimalno iskoriste performanse članova svoga tima čime se unapređuje komunikacija i redukuju konflikti
 • Menadžerima koji moraju da brzo reaguju na promene uz agilnost i fleksibilnost.

Rukovođenje pobedničkim timom

Sadržaj

 • Timski rad i veličina tima
 • Faze u formiranju tima
 • Grupna dinamika i grupni matriks
 • Timske uloge, timska hijerarhija i kako odrediti uloge u timu?
 • Faze u timskom radu i praktična uputstva  kako biti efikasan član tima
 • Stilovi rukovođenja u pojedinim fazama tima
 • Praktični instrumenti za efikasniju komunikaciju i rešavanje problema u timu

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Kooperacija i komunikacija su dve najvažnije odlike svake organizacije
 • Trening će omogućiti razumevanje i previđanje timskog rada kao i prilagođavanje vođenja tima fazama u kojima se tim nalazi
 • Naučićete kako da oslobodite  snagu i iskoristite potencijal svoga tima, kako da motivišete članove tima
 • Otkrijete nove solucije koje pojačavaju efektivnost tima i kohezivnost, motivaciju i posvećenost
 • Naučićete kako da praktično primenite znanje o timskom radu radi preveniranja konflikata i unapredite komunikaciju među članovima tima
 • Timski rad omogućava doživljaj pripadanja kao i efektivnije korišćenje resursa, lakše donošenje odluka

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
3 -15