Kome je namenjen?

 •  HR menadžerima, trening menadžerima, poslovnim konsultantima, PR menadžerima koji su pored spoljnog zaduženi i za interni PR, menadžerima koji vode treninge i radionice u svojim firmama
 • Svima koji uključuju u svoj rad i praktične elemente.

Trening trenera

Sadržaj

 • Mesto i značaj obuke u kompanijama
 • Izbor metode obuke i sadržaja obuke
 • Šta čini odličnog trenera?
 • Trenerski stilovi-samoprocena
 • Osnovne veštine dobrog trenera
 • Procena potreba za treningom
 • Kako ljudi uče? Penjanje stepenicama  učenja
 • 4 načina komunikacije trenera: reći, prodati, uključiti, facilitirati
 • STAR model (stimulacija, transfer, aplikacija, rekapitulacija)
 • Prirema za izvođenje obuke
 • Osnove radioničarskog rada
 • Koje tehnike i kada koristiti? Icebreakeri, role play, tehnike facilitacije
 • Tajne verbalne i neverbalne komunikacije trenera i učesnika
 • Priprema trenera  i eliminacija treme pred nastup
 • Kako kreirati kreativnu prezentaciju?
 • Kreiranje efektnog prvog i krajnjeg utiska
 • 5 tajni koji uspešne prezentacije
 • Tajne Powerpointa i korišćenje audiovizuelnih sredstava
 • Principi reagovanja na neplanirane situacije i odgovor na teška pitanja
 • Kako evaluiriati obuku?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Polaznici će nakon treninga moći da:

 • Razviju strategije edukacije i razvoja zaposlenih, i shodno tome izrade ciljane programe obuke
 • Profesionalno izvode treninge za potrebe svoje organizacije.
 • Izvrše evaluaciju obuke i utvrde moguća unapredjenje razvoja

Trajanje
1-3 dana,
kontolna grupa
Br. Part.
12 -16