Kome je namenjen?

 • Prodavcima koji su u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima i veoma često nemaju vremena da se dublje upuštaju u njegove probleme. Prodavci imaju spremna gotova rešenja koja jedva čekaju da prodaju. Greše, jer zaboravljaju da: “Svi mi volimo da kupujemo, a niko ne voli da mu se prodaje”. Primenom visoko efikasnih tehnika i veština, uspešnost vaše prodaje roba i usluga se podiže na najviši mogući nivo, a samim tim i profit vaše firme.

Prodaja na sastancima

Sadržaj

 • Kome prodajete?
 • Skraćenje ciklusa prodaje
 • Brojite i beležite
 • Iskoristite postojeće korisnike
 • 10 najčešćih grešaka i principi koji ne mogu da Vas iznevere
 • Proces prodajnog sastanka – Prodajni trougao.
 • Koji su najnoviji pravci u prodaji (Relationship Selling).
 • Tehnike efikasnog postavljanja pitanja.
 • Kvalifikovanje kupca.
 • Ispunjenje potreba kupca.
 • Odgovori na prigovore.
 • Najefikasniji načini zatvaranja prodaje.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Pronađu rešenje za početan odbojni stav potencijalnog kupca,
 • Zakažu sastanak na kome će zatvoriti prodaju,
 • Nađu rešenja za reklamacije i rad sa »teškim« korisnicima.
 • Usvoje metodu izgradnje poverenja i dobrih odnosa (“Relationship selling”)
 • Izgrade strategiju predstavljanja usluge kao i uspešno zatvaranje prodaje
 • Unaprede odnos sa korisnicima kroz primenu Up-selling tehnika što takođe povećava vaš profit
 • Razviju moć uticaja i ubeđivanja korisnika
 • Identifikuju 4 ključne oblasti za postavljanje pitanja i u njima primene 5 vrsta pitanja
 • Daleko efikasnije zaključuju prodaju pojačavajući i/ili stvarajući želju za uslugom kod korisnika
 • Razviju načine kojima se izgrađuje dugoročno poverenje koje stvara profit firmi

Trajanje
1-2 dana
Br. Part.
12 -16