Kome je namenjen?

 • Namenjen je top i srednjem menadžmentu u biznisu i javnom životu, HR menadžerima, PR menadžerima i konsultantima, javnim radnicima i svima koji žele da putem efektne prezentacije koja se pamti poboljšaju komunikaciju svojih ideja u poslovnom životu
 • Svima kojima ugled i karijera zavisi od javnog nastupa. Na ovom treningu će Vaš nastup ili prezentacija mogu biti snimani kamerom i analizirani

Kako prezentovati za pamćenje?

Sadržaj

 • Priprema prezentacije
 • Komunikacija prezentacije
 • Tajne Power Pointa
 • Metode za savladavanje treme pred nastup
 • Priprema za javni nastup
 • Javni govor i prenošenje poruke
 • Premošćavanje i tehnike odgovaranja na pitanja
 • Simulacija intervjua i panela
 • Tehnike za savladavanje treme posle javnog nastupa

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Prezentacija je neophodna u poslovnoj komunikaciji a poznavanje govora tela omogućava lakše sklapanje sporazuma, lakšeg uticaja u poslovnom svetu, a stvara i ugled dobrog lidera u sopstvenoj firmi.
 • Nema druge prilike za prvi utisak. Veštine koje ćete naučiti ovim treningom će Vam omogućiti nezaboravni javni nastup.

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
1 -12