Kome je namenjen?

 • Menadžerima koji su svakodnevno izloženi stresnim i odgovornim zanimanjima
 • Veoma je koristan svima koji žele da nauče kako da bolje balansiraju obaveze i privatan život, da spreče premor i osećaju se zadovoljnijim u uslovima hronične izloženosti stresu, da nauče metode relaksacije i bolje oraganizacije života

Kako trčati poslovni maraton sa minimumom stresa?

Sadržaj

 • Osnovni pojmovi o stresu i stresnim reakcijama
 • Spoljni i unutrašnji izvori stresa
 • Kako stres utiče na nas?
 • Pozitivni i negativni coping stil
 • Upozoravajući signali stresa
 • Sindrom izgaranja- Burn out sindrom (BOS)
 • Šta učiniti da se preveniraju i ublaže efekti stresa?
 • Metode bolje organizacije života i metode relaksacije
 • Metode kontrolisanja besa
 • Stres dnevnik i SWOT analiza stresa

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Stres je «začin života ili poljubac smrti». Ne možemo ga ukinuti ,   ali ga   možemo izbalansirati i tako postići optimalno funkcionisanje

 • Razumećete šta je stres i naučiti da optimalizujete nivo stresa
 • Naučićete da prepoznate signale opasnosti
 • Dobićete praktične alate kako da prevaziđete stres
 • Otkrićete kako da bolje iskoristite svoje radne  kapacitete i poboljšate kvalitet života
 • Bolje ćete se organizovati na poslu i tako poboljšati produktivnost
 • Naučićete kako da se bolje opustite
 • Naučićete kako da redukujete stres u Vašem timu

Trajanje
1-5 dana
Br. Part.
12 -16